Copyright Magdalena Waardenburg-Kwaśnik.
Webdesign Marta van der Haagen. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Kozakowa 4 Borówiec, 62-023 GĄDKI
tel. 061 898 99 85 / 0507 520 814